"İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Hâlık-ı Kâinatı tanımak ve Ona iman edip ibadet etmektir.” (Şualar)

AYŞEGÜL VE GÜL DEDE

Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. (Şualar)

SİN VE SENA

Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. (Şualar)