FETHİ TURAN

(Özgeçmiş)

 

Fethi TURAN 03.08.1961 tarihinde Malazgirt’te doğdu. İlkokula Muş’ta başladı, Hasköy’de devam etti ve Malazgirt’te bitirdi. Ortaokulu Malazgirt Alparslan Ortaokulu’nda okudu. Malazgirt Alparslan Lisesi’nde başladığı başladığı lise eğitimini 1977 yılında Safranbolu Lisesi’nde tamamladı.  

1979 yılında Van Eğitim Enstitüsü’nden mezun olarak, ilkokul öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. 1979-1987 yıllarında Kırşehir, Kastamonu, Ordu illerinde sınıf öğretmeni ve okul yöneticiliği; 1987-1989 yıllarında MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nde memur; 1989-1991 yıllarında Altındağ Ortopedik Özürlüler Okulu’nda öğretmen olarak çalıştı. Bu arada 1991 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği bölümünde lisans eğitimi tamamladı.

MEB tarafından açılan yurt dışında öğretmenlik sınavlarını kazanarak 1991-1996 yılları arasında Almanya Karlsruhe Başkonsolosluğu bünyesinde Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni olarak görev yaptı ve Goethe Enstitüsü’nde Mittelstufeprüfung programını tamamladı. Türkiye döndükten Sonra 1997 yılında MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) Program geliştirme biriminde çalıştı ve aynı yıl ilköğretim müfettişi olarak Van’a atandı.

1999 yılında Konya iline tayin oldu. 2006-2007 yılları arasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi alanında “İlköğretim Müfettişlerinin Etik Rol Davranışlarına İlişkin Algılar” konulu tezi ile yüksek lisans mezunu derecesi aldı.

2011 yılında doktora eğitimi için Ankara’ya tayin oldu ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdürdü. Doktora çalışmaları devam ederken Haceettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim elemanı olarak dersler verdi. 2014 yılında “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Etkinliklerinde Kullandıkları Resimli Öykü Kitaplarının Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi” konulu tezi ile  doktora çalışmalarını tamamlayarak doktor unvanı aldı.

2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Maarif müfettişi olarak emekli olan Fethi TURAN halen bir vakıf üniversitesideki görevine ve yazarlık çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk sahibidir.

İLETİŞİM: fethituran49@hotmail.com